Gambro TR

Dünya çapında tanınmış medikal teknoloji firmalarından biri olan Gambro diyaliz tedavisine yönelik ürünleriyle ön planda olan küresel bir tıbbi teknoloji şirketidir. Merkez İçi Bakım ve Kişisel Bakım Hemodiyalizi, Periton Diyalizi, Böbrek Yoğun Bakımı ve Karaciğer Bakımı için ürünler, terapiler ve hizmetler geliştirme, üretme ve tedarik etmede liderdir.

1964 yılında İsveç’te Holger Crafoord tarafından kurulan Gambro, 2013 yılının Eylül ayında Baxter tarafından satın alınmıştır. Gambro sektörünün lider isimlerinden biri olarak çalışmalarına büyük bir hızla devam etmektedir.

Gambro, on yıllardır renal bakım geliştirmede pazara öncülük etmekte ve çığır açan birçok yeniliği pazara sunan ilk marka olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Gambro, klinikten bağımsız bir şirket olarak diyaliz klinikleri ve yoğun bakım üniteleri için eksiksiz çözümler tasarlayıp sunar. Bu sayede Gambro, yalnızca tedavi kalitesini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda verimliliği de artırır.

Gambro – Diyaliz Tek Kullanımlık

U8000S (S Ultrafilter – Ultra Saf Diyaliz Sıvısı)

U 8000 S ultrafiltre, diyaliz sıvısı için gelen suyun arıtılması ve mikrobiyolojik açıdan yüksek kaliteli diyaliz sıvısı elde etmek amacıyla diyaliz sıvısının arıtılması için endikedir. Böylece bakteri ve endotoksinlere maruz kalma riski en aza indirilebilir. U 8000 S ultrafiltrenin bir su arıtma sistemi ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır. U 8000 S ultrafiltresi, ultra saf diyaliz sıvısının mikrobiyolojik kontrollerinden elde edilen sonuçlara bağlı olarak her ay veya maksimum 2 aylık kullanımdan sonra rutin olarak değiştirilmelidir.

U9000 (Ultrafilter – Ultra Saf Diyaliz Sıvısı)

U9000 ultrafiltre, diyaliz sıvısı için gelen suyun arıtılması ve mikrobiyolojik açıdan yüksek kaliteli diyaliz sıvısı elde etmek amacıyla diyaliz sıvısının arıtılması için endikedir. U9000 ultrafiltrenin bir su arıtma sistemi ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır. AK98 V2, V3 ve Artis diyaliz sisteminde: U9000 ultrafiltresi, hangisi önce gerçekleşirse, 3 aylık kullanım veya 150 dezenfeksiyon döngüsünden sonra değiştirilmelidir. AK 96 ve AK 98 V1 diyaliz sisteminde: U9000 ultrafiltresi, hangisi önce gerçekleşirse, 2 aylık kullanım veya 100 dezenfeksiyon döngüsünden sonra değiştirilmelidir. U9000’ün kullanım ömrü boyunca sodyum hipoklorit ile maksimum 12 dezenfeksiyon ve sodyum karbonat ile maksimum 8 dezenfeksiyon imkanı vardır. U9000 ultrafiltre, diyaliz makinesiyle dezenfekte edilir. Aynı zamanda ısı dezenfeksiyonu ile uyumludur.

M100-M150 (PRISMAFLEX System-Hemofiltre Setleri)

M100-M150 Vücut ağırlığı 30 kg’dan fazla olan hastalarla sınırlandırılmalıdır. AN 69 Diyalizör Membranı ile set konfigürasyonları oluşturulur ve tüm CRRT tedavilerini (SCUF, CVVH, CVVHD ve CVVHDF) gerçekleştirmek için kullanılabilir. PRISMAFLEX Seti, sürekli sıvı yönetimi ve renal replasman tedavileri sağlamada yalnızca PRISMAFLEX Kontrol Ünitesi ile kullanım için endikedir. Sistem, akut böbrek yetmezliği, aşırı sıvı yüklenmesi veya her ikisi birden olan hastalar için tasarlanmıştır. Bu setin aşağıdaki ven-venöz tedavilerde kullanılması amaçlanmıştır: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF. PRISMAFLEX Set aracılığıyla uygulanan tüm tedaviler bir doktor tarafından reçete edilmelidir. Hastanın boyutu, ağırlığı, üremi durumu, kardiyak durumu ve genel fiziksel durumu, her tedaviden önce reçete yazan doktor tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir. PRISMAFLEX M100 ve M150 Setleri, vücut ağırlığı 30 kg’ın üzerinde olan hastalarla sınırlandırılmalıdır.

REVACLEAR 300 – REVACLEAR 400

REVACLEAR Diyalizör Teknolojisiyle üretilen diyalizörlerde üç katlı membran vardır. REVACLEAR, Albümin ve diğer benzer büyüklükteki moleküller gibi önemli proteinleri korurken üre gibi kritik üremik toksinleri uzaklaştırmak için tasarlanmıştır. Küçük moleküler ağırlıklı moleküllere ek olarak, REVACLEAR Diyalizör’ün zarı, Beta-2 Mikroglobulin’e benzer boyuttaki orta moleküllerin büyük bir kısmını ortadan kaldırır. REVACLEAR Diyalizör buhar sterilizasyonu kullanır; E-ışın veya EtO ile asla sterilize edilmez. REVACLEAR, Baxter’ın bugüne kadar ürettiği en başarılı diyalizör olarak kabul edilir. 

POLYFLUX 14L

Polyflux L dialyzer serisi düşük akı için uzmanlaşmıştır. Potansiyel sıvı kirleticilere karşı etkili bir bariyer görevi gören ayırt edici bir zara sahip olan hemodiyaliz tedavileri, hala yüksek performans sunarken Polyflux L diyalizörleri güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış, kanıtlanmış biyouyumlu ancak etkili düşük akılı tedaviler için iyi bir seçimdir. Ayrıca biyouyumluluğu teşvik etme amacıyla tasarlanmışlardır. Polyflux L diyalizörleri yüksek kalite sunmak üzere tasarlanmış düşük akılı hemodiyaliz tedavileridir. 1988’den bu yana 300 milyondan fazla Polyflux diyalizörü küresel olarak kullanılmıştır. Polyflux L diyalizörleri, diyalizör zarından geçen endotoksinleri önlemek için tasarlanmışlardır. Polyflux L diyalizörleri, biyouyumluluğu arttırmak, etilen oksit ve üretim artıkları gibi kimyasallara maruz kalmaktan kaçınmak için içten dışa buharla sterilize edilirler. Polyflux L diyalizörleri, zaman içinde istikrarlı bir yüksek performansı desteklemek için tasarlanmış özel bir 3 katmanlı membran yapısına sahiptir.

Çok Satılan Ürünlerimiz

Ürün Kodu

Ürün Tanımı

101902

Ultrafilter U 8000 S

102057

Polyflux 14L

102058

Polyflux 17L

103564

Ultra SteriSet Gamma

106697

Prismaflex® System M100

107636

Prismaflex® ST100 Set

109990

Prismaflex® System M150

112062

ULTRAFILTER U9000 

114745

Revaclear 300

114746

Revaclear 400

Gambro AK 96 renal yetmezlik ya da aşırı sıvı yüklenmesi sorunu bulunan hastalarda, doktor reçetesiyle hemodiyaliz tedavisi uygulanmak üzere tek bir hastada kullanım amacıyla tasarlanmış diyaliz makinesi olarak tanımlanabilir. Hasta danışmanlığı ve tedavi tekniklerinin öğretilmesi, doğrudan hekimin denetimi ve takdiri altında bulunmaktadır. AK 96 diyaliz makinesi bir diyaliz merkezi ortamında aynı zamanda hemodiyalizin yetkin ve uzman bir kişi tarafından ve hekim tarafından reçetelendirilen şekilde uygulanması şartıyla ev ortamı gibi bir kendi kendine bakım ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bununla birlikte ev ortamı gibi bir kendi kendine tedaviye sadece hastanın ve gözlemcinin makineyi hazırlama, tedaviyi güvenli bir şekilde sonlandırma ve tedaviler arasında makineyi dezenfekte etme ve temizleme konularında gerekli eğitimi almaları halinde izin verilmesi gerekmektedir. Hekim, hastanın ve/veya gözlemcinin bu işlemleri yerine getirecek yeterliliğe sahip olduğunun düzenli şekilde denetlenmekle sorumludur. Eğitim ve/veya uygunluk kontrolleri sorumlu hekim tarafından kayıt altında tutulmak zorundadır.

AK 96 diyaliz makinesinin sıvı olmayan konsantrelerle oluşturulan ve bikarbonat içeren diyalizat üretimi için kullanıldığı durumlarda AK 96 diyaliz makinesi BiCart kartuşu ile birlikte kullanılacak şekilde tasarlandığı ve birlikte kullanımlarının onaylandığı bilinmektedir. Gambro, sıvı olmayan diğer konsantre konteynerlerin kullanılması durumunda sorumluluk kabul etmemektedir.

Güvenlik Felsefesi

AK 96 diyaliz makinesi, hemodiyaliz ekipmanına yönelik mevcut standart olarak kabul edilen IEC 60601-2-16 standardına uygun şekilde tasarlanmaktadır. Bu da, güvenliğin Tek Hata Durumları adı verilen sistemle garanti altına alınması anlamına gelmektedir. Uygulamada bu durum, kontrol edilebilen iletkenlik, sıcaklık ve ultrafiltrasyon gibi tedavi parametrelerinin bir kontrol sistemi tarafından kontrol edildiği ve kendi sensörlerini, elektrik devrelerini ve mikroişlemcilerini kullanan tamamen ayrı bir sistem olan koruyucu sistem, tarafından izlendiği anlamına gelmektedir. Her tedavi öncesinde koruyucu sistemin işlevselliği AK 96 diyaliz makinesi tarafından kontrol edilmektedir. Tedavi öncesi yapılan testler sırasında bir hata tespit edildiğinde tedaviye başlanması söz konusu değildir.

İlgili kontrol sistemlerinin ve koruyucu sistemlerin doğru giriş değerleri ile çalıştığını doğrulamak için, kullanıcının hastayı makineye bağlamadan önce bu sistemlerde okuduğu değerleri birbiriyle karşılaştırması gerekliliği bulunmaktadır. İletkenlik menüsünde görüntülenen hesaplanmış iletkenlik değerlerinin (C/P) tutarlı olup olmadığını kontrol edilmelidir. Bu karşılaştırma yeterli olmadığı durumlarda yetkili bir teknisyen çağrılmalıdır.

Koruyucu sistem tarafından ölçülen bir parametre alarm sınırları dışında olduğu durumlarda koruyucu sistem, AK 96 diyaliz makinesini hasta için güvenli duruma getirmektedir. Diğer bir deyişle, koruyucu sistem kan pompasını durdurabilmekte, venöz klempi kapatabilmekte, diyalizatın diyalizöre ulaşmasını önleyebilmekte, ses ve ışık kullanarak kullanıcıyı uyarabilmektedir.

İstenmeyen maddelerin diyalizat bölmesinden diyalizörün kan bölmesine taşınmış olması nedeniyle, hasta kanının bakteri ve endotoksinlerle kirlenmiş olma riski söz konusu olmaktadır. Sağlam diyalizörler, yüksek kalitede giriş suyu, yüksek kalitede konsantreler ve diyalizat için ultrafiltre (opsiyon) kullanılarak bu riski azaltmak mümkündür.

Gambro Tek Kullanımlık Diyalizde Ultrafiltrasyon

Ultrafiltrasyon kontrol sistemi için koruyucu sistem olarak transmembran basınç (TMP) kullanılmaktadır. Diyalizör UF katsayısına ilişkin TMP alarm sınırları ve beklenen UF oranı, tedaviye başlanırken gerçek TMP değerine yakın olacak şekilde ayarlanması gerekmektedir. TMP alarm sınırı, TMPAlarm sınırı x UFkatsayısı ile açıklanan bir UF deviasyon sınırına karşılık gelmektedir. Alarm penceresinin varsayılan değeri ±100 mmHg olarak ayarlanmış bulunmaktadır. Alarm penceresinin çalışma TMP değerine olabildiğince yakın olmasının sağlanması gerekliliği söz konusudur. İlave bir önlem olarak, kan basıncının düzenli olarak kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.

Hastayı tehlike yaratabilecek bir kan kaybına karşı koruma amacıyla AK 96 diyaliz makinesine venöz basınç izleme sistemi dahil edilmiş bulunmaktadır. Bu sistem, venöz basınçta bir değişiklik meydana gelmesi hâlinde örneğin basınç değeri alt alarm sınırının altına indiği durumlarda devreye girmektedir. Belli basınç/akış koşullarında, bir kan kaybının venöz basıncın alt alarm sınırının altına inmesine neden olamayacağının dikkate alınması gerekliliği vardır. Kan kaybının önlenmesi için, ekstrakorporeal devredeki tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan, fistül iğnesinin doğru şekilde konumlandırılıp sabitlendiğinden ve alt alarm sınırının çalışma sırasındaki venöz basınca olabildiğince yakın bir değere ayarlandığından emin olmak çok önemlidir.

Venöz basınç ölçüm sistemi, kan kaybına karşı koruma görevini üstlenir. Bu ölçüm sistemi her tedavi öncesinde otomatik olarak kontrol edilmekte ve bir arıza tespit edilmesi durumunda tedaviye başlanamamaktadır.

Kan pompasının durma süresinin denetlenmesi, tedavi sırasında koagülasyon nedeniyle hastanın kan kaybetmesine karşı kullanılan koruma sistemi olarak tanımlanabilir. Bir alarm yoluyla kan pompasının durma zamanının geçtiği kullanıcıya bildirilmektedir.

Optik bir sensörün kullanıldığı kan sızıntısı dedektörü sistemi, her tedavi öncesinde şeffaf olduğunun (kan bulunmaması) veya şeffaf olmadığının (kan bulunması) tespit edilebilmesi için otomatik olarak test edilmektedir.

Hava dedektöründe bir ultrasonik ses algılama sistemi kullanılmakta ve bu sistemde verici, koruyucu sistemdeki bir mikroişlemci tarafından; alıcı ise her iki mikroişlemci tarafından çalıştırılmaktadır.

Gambro_Hemodialysis_Catalog

Gambro_Vascular Access_ Catalog

Artis Physio™ system

Hemodialysis Therapy (HD) SystemAs the leading pioneer and innovator in dialysis, Gambro is proud to introduce you to Artis Physio, an advanced in-center chronic hemodialysis system that provides Individualized Quality-assured Dialysis (IQD™). The Artis Physio dialysis system is inspired by Gambro’s passionate commitment to hemodialysis. It provides an unmatched range of treatment modalities to meet patient needs through innovative technologies that simplify everyday operations, and enhance user experience.

AK 96™

Conventional HD TreatmentsAs the leading innovator in renal care, Gambro is constantly seeking new ways to perfect the performance of therapy delivery. The compact AK 96 machine enables dialysis providers to consistently deliver the highest level of quality and safety in hemodialysis (HD) treatment with improved cost-efficiency. Innovative features such as the Diascan system and a completely new user interface offer a simpler way to consistently deliver flexible high quality, treatments for patients.

U8000S

U 8000™ S ultrafilter - Ultrapure Dialysis FluidFor ultrapure dialysis fluid The U8000 S Ultrafilter, for ultrapure dialysis and on-line HDF/HF, Purification of incoming water for dialysis - Preparation of ultrapure dialysis fluid - On-line preparation of sterile substitution fluid - High bacterial and endotoxin retention capabilities, both throughout the treatment and during subsequent sessions - Convenient disinfection, Product Code: N50030

M100-M150

PRISMAFLEX System - Hemofilter SetsShould be restricted to patients with a body weight greater than 30 kg (66 lb). Set configurations are created with the AN 69 Dialyzer Membrane and can be used to perform all CRRT therapies (SCUF, CVVH, CVVHD and CVVHDF). * 4pcs/Pack - Product code: M100:106697 – M150:109990

U9000

U9000™ Ultrafilter - Ultrapure Dialysis FluidThe U9000 ultrafilter is central to the dialysis fluid delivery system: Purification of water for dialysis - Preparation of ultrapure dialysis fluid - Preparation of substitution fluid for on-line HDF/HF - High bacterial and endotoxin retention capabilities - Convenient disinfection - Extended life time (150 disinfection cycles or 3 months), Product Code: N50480

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin veya randevu alın