Covidien TR

Tıbbi ürünler geliştirme ve üretme konusunda dünya lideri bir marka olan Covidien doktor, hemşire ve diğer medikal uzmanların gereksinimlerine göre en yüksek performansı sergileyecek ürünler tasarlar. Aynı zamanda Covidien’in en önemli önceliği hasta sonuçlarının çok daha iyi noktalara taşınmasıdır. 

Covidien; metabolik, üroloji, genel cerrahi, torasik, jinekoloji, spor cerrahisi ve fıtık tamiri dahil olmak üzere çeşitli cerrahi dalların açık ve minimal invaziv işlemlerinde kullanılan cerrahi cihazları ve sarfları üretme ve dağıtma görevini üstlenir.

Covidien gelişmiş enerji bazlı cerrahi cihazlardan solunum bakımı alanlarında onlarca yıllık deneyiminin de katkısıyla eşsiz klinik ve ekonomik değerler sunmaktadır.

Covidien Sütür – Covidien Solunum – Covidien Nörolojik – Covidien Cerrahi – Covidien Böbrek Bakımı

Palindrome™ Precision Chronic Hemodialysis Catheters

Kronik kateteri ve gümüş iyon deri altı manşonlu akut ve kronik hemodiyaliz, aferez ve infüzyon için tasarlanmıştır. Perkütan olarak veya kesilerek yerleştirilebilir.Cihaz trombozlu damarlarda veya ventilatör kullanımdayken subklaviyen ponksiyon için kontrendikedir. Bu ürün, gümüş, heparin veya domuz bazlı ürünlere karşı belgelenmiş aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Heparin kaplı kateterler, ciddi trombositopeni, kontrol edilemeyen aktif kanama bozuklukları veya önceki heparin kullanımından deri nekrozu olan hastalarda kullanılmamalıdır. Enfeksiyon durumunda, kateterdeki gümüş, sistemik anti-enfektif ajanların kullanılması ihtiyacının yerini almaz. Klinisyenler/sağlık profesyonelleri, gümüş içeren ürünlerin özellikle çocuklarda ve yenidoğanlarda uzun süreli ve tekrarlanan kullanımı hakkında çok sınırlı veri olduğunun farkında olmalıdır.

Mahurkar™ Hemodialysis Catheters – Medtronic

Yerleştirme kolaylığı. Optimum akış hızları. Hasta konforu. Çeşitli seçenekler. Akut diyaliz bakımı için seçim Medtronic’tir. MAHURKAR™* 11.5 Fr akut hemodiyaliz kateteri ile başlayan 30 yılı aşkın kalite ve inovasyon geçmişine dayanan Medtronic, hasta yararlarını optimize etmek için yenilikçi özellikler sunmaya devam etmektedir. Hemodiyaliz, aferez, infüzyon, renal replasman tedavisi, yüksek basınçlı kontrast enjeksiyonu ve santral venöz basınç monitörizasyonunda kullanım içindir.

Mallinckrodt™ Endobronchial Tube

Diferansiyel veya tek akciğer ventilasyonu olduğunda sol taraflı Endobronşiyal entübasyon için göğüs cerrahisi veya yoğun bakım sırasında endikedir. Poliüretan trakeal manşet malzemesi geleneksel malzemelere göre çok daha yüksek delinme mukavemeti gösterir. Bronşiyal manşetin özel tasarımı, fiber optik bronkoskop ile doğrulama durumunda distal ucun konumuna yardımcı olur. Mavi renkli bronşiyal manşet, fiber optik bronkoskop ile doğru yerleşimi doğrularken distal ucun tanımlanmasına yardımcı olur. Hafif kavisli bronşiyal tüp ucu, sol ana bronştaki yerleşimin iyileştirilmesine yardımcı olur. Distal uçta, bronşiyal manşetin üstünde ve trakeal açıklıkta X-ışını opak belirteçleri, tüp pozisyonunun yeri ve doğrulanmasına yardımcı olur.Aksesuar paketinde 2 adet Opti-Port ™ konnektör, 2 adet GentleFlo ™ endobronşiyal emme kateteri ve 1 adet “Y” konnektör bulunur. Karina içindeki endobronşiyal tüpün hassas konumu için x-ışını opak karinal kanca ile de mevcuttur.

Shiley Endobronchial Tube  

Diferansiyel veya tek akciğer ventilasyonu olduğunda sağ taraflı Endobronşiyal entübasyon için göğüs cerrahisi veya yoğun bakım sırasında endikedir. Poliüretan trakeal manşet malzemesi, geleneksel malzemelere göre çok daha yüksek delinme mukavemeti gösterir. Kolay tanımlama için mavi renk kodlu bronş manşeti, bronş proksimal lümeni ve bronş pilot balonu bulunur. Özel ”S” şeklindeki bronş manşeti, endobronşiyal tüpü sağ üst lobun yakınına yerleştirirken daha fazla güvenlik marjı sağlar.Mavi renkli bronş manşeti, fiber optik bronkoskop ile doğru yerleşimi doğrularken distal ucun tanımlanmasına yardımcı olur. Distal uçta, yan göz çevresinde, bronş manşetinin üstünde ve trakeal açıklıkta X-ışını opak işaretleri, tüp pozisyonunun yeri ve doğrulanmasına yardımcı olur. Aksesuar paketinde 2 adet Opti-Port ™ konnektör, 2 adet Gentle-Flo ™ endobronşiyal emme kateteri ve 1 adet “Y” konnektör bulunur. 

Electrode Sensor Quatro

Genel anestezi ya da sedasyon uygulanan yetişkin hastalarda beyin aktivitesini ölçer. BIS™ teknolojisi, klinisyenlere, anestezinin hemodinamik etkilerine daha duyarlı olanlar da dahil olmak üzere hastalarına özel bakım ve rahatlık sağlamak için ek güvenlik sunar. BIS™ teknolojisi klinisyenlerin her bir hastanın benzersiz anestezi gereksinimlerini ele almasına yardımcı olma amacıyla hasta durumu hakkında değerli bilgiler sağlar. Bu teknoloji özellikle aşağıdakiler için değerli olabilir:

  • Durumu sıklıkla ya da aniden değişebilen karmaşık rahatsızlıkları olan hastalar,
  • Kardiyovasküler rahatsızlıkları olan hastalar,
  • Obez hastalar,
  • Travma hastaları ya da azaltılmış anestezi seviyeleri gerektiren diğer hastalar.

BIS™ teknolojisi sayesinde her hasta için anestezi uygulamasının optimize edilmesi mümkündür. Hastanın bilinç derinliğinin kanıtlanmış, nesnel bir ölçümünü ve her hasta için optimum anesteziyi güvenle izlemenizi sağlar. BIS™ sensörleri elektroensefalograf yani EEG verilerini toplarken BIS™ teknolojisi hastanın alnına uygulanan non-invasive bir sensör aracılığıyla basit EEG verilerinin toplanmasına katkıda bulunur.

Alçak gerilim EEG sinyalini yakalamak için yapışkan köpük ve Zipprep teknolojisi altında doğrudan sensörün yüzeyine basılan iletken bir mürekkep kullanılır. Bu, düşük voltajlı EEG’nin alınmasına yardımcı olan bir elektrot yüzeyi meydana getirir. Zipprep teknolojisi epidermisin ilk katmanını temizlemeye yardımcı olur. Elektrota basmanın mekanik hareketi, dişlerin ilk ölü deri hücrelerinin bir kısmını temizlemesine ve cildin elektriksel olarak daha iletken olan iç tabakasını açığa çıkarmasına neden olur. Elektrot içindeki iletken jel, bu yeni açığa çıkan alana nüfuz ederek cildin EEG taşıyan iç katmanları ile sensör içindeki iletken izler arasında iyi bir elektriksel yol oluşturur. EEG sinyali daha sonra bu izler aracılığıyla BIS™ monitörüne taşınır. Çok hassas miktarda jel içeren ince bir sünger tabakasının eklenmesiyle jel, alın ve iletken elektrot yüzeyi arasında köprü meydana getirir.

Permcath Chronic Silicone Oval Catheter Kit

Permcath™ kronik silikon oval kateter, fistül olgunlaşması veya hemodiyaliz, aferez veya infüzyon için uzun süreli vasküler erişim sırasında bir köprü cihazı işlevi görür. Yuvarlak lümenleri, düşük arteriyel ve venöz basınçların yanı sıra 400 mL/dk’lık ortalama kan akış hızları sağlar. Kateter yumuşak, silikon bir malzemeden yapılmıştır ve arteriyel lümen ile venöz uç arasında 2,5 cm’lik bir ayrım sağlamak için kademeli bir uç ile tasarlanmıştır. Silikon yapısı ile birlikte kateterin oval şekli, onu sol taraflı veya zor yerleştirmeler için ideal hale getiren büyük bükülme direnci sağlar. Kateter, farklı hasta anatomilerine ve doktor yerleştirme uygulamalarına uyum sağlamak için çeşitli yerleştirme uzunluklarında sağlanır.

Çok Satan Ürünlerimiz

Ürün Kodu

Ürün Tanımı

030414

Universal Stapler

030415

Universal Stapler

030418

Universal Stapler

030422

Universal Stapler

030423

Universal Stapler

030425

Universal Stapler

030449

Universal Stapler

030451

Universal Roticulator 30 – 2.5  Loading Unit

030454

Universal Roticulator 45 – 2.5 Loading Unit

030456

Universal Roticulator 45 – 4.8 Loading Unit

030458

Universal Roticulator 60 – 3.5 Loading Unit

030459

Universal Roticulator 60 – 4.8 Loading Unit

111985

Premium Plus 25 Stapler

111987

Premium Plus 28 Stapler

111989

Premium Plus 31 Stapler

118-50

Shiley™ Lo-Contour Oral/Nasal Tracheal Tube

118-60M

Shiley™ Lo-Contour Oral/Nasal Tracheal Tube

118-65M

Shiley™ Lo-Contour Oral/Nasal Tracheal Tube

118-70M

Shiley™ Lo-Contour Oral/Nasal Tracheal Tube

118-75M

Shiley™ Lo-Contour Oral/Nasal Tracheal Tube

125035

Mallinckrodt™ Endobronchial Tube

125037

Mallinckrodt™ Endobronchial Tube

125039

Mallinckrodt™ Endobronchial Tube

125-32

Mallinckrodt™ Endobronchial Tube 

125-35

Shiley Endobronchial Tube 

125-37

Shiley Endobronchial Tube 

125-39

Shiley Endobronchial Tube 

126-35

Shiley Endobronchial Tube 

126-37

Shiley Endobronchial Tube 

174006

Fixation Device 5 mm Instrument

331/5390

Hygrobac

331/5661

Hygrobac S

351/5980

STERIVENT MINI™ with extendible mount

352/5877

HYGROBAC S

352/5996

Hygrobac S

353/19004

HME for Tracheostomized Patients

355/5427

Hygrobaby 8M/15M-15F with CO2 port

8817748001

Permcath Chronic Silicone Oval Catheter Kit

8817749001

Permcath Chronic Silicone Oval Catheter Kit

8888135131

Mahurkar™ Acute Dual Lumen Catheter Kit

8888135132

Mahurkar™ Acute Dual Lumen Catheter Kit

8888135161

Mahurkar™ Acute Dual Lumen Catheter Kit

8888135162

Mahurkar™ Acute Dual Lumen Catheter Kit

8888135191

Mahurkar™ Acute Dual Lumen Catheter Kit

8888135241

Mahurkar™ Acute Dual Lumen Catheter Kit

8888145001

Mahurkar™ Chronic Carbothane Catheter Kit

8888145002

Mahurkar™ Chronic Carbothane Catheter Kit

8888145014

Palindrome™ Chronic Catheter

8888145015

Palindrome™ Chronic Catheter

8888145016

Palindrome™ Chronic Catheter

8888145017

Palindrome™ Chronic Catheter

9325E

Curity Oral/ Nasal Tracheal tube Cuffless

9335E

Curity Oral/ Nasal Tracheal tube Cuffless

9336E

Curity Oral/ Nasal Tracheal tube Cuffless

9342E

Curity Oral/ Nasal Tracheal tube Cuffless

9465E

Curity Oral/ Nasal Tracheal tube Cuffless

9475E

Curity Oral/ Nasal Tracheal tube Cuffless

9570E

Curity Oral/ Nasal Tracheal tube Cuffless

APB-1.5-1-HX-ES

Axium™ Prime 

APB-1.5-2-3D-ES

Axium™ Prime 

APB-1.5-3-3D-ES

Axium™ Prime 

APB-1.5-3-HX-ES

Axium™ Prime 

APB-1-1-HX-ES

Axium™ Prime 

APB-1-2-HX-ES

Axium™ Prime 

APB-1-3-HX-ES

Axium™ Prime 

APB-2.5-6-3D-ES

Axium™ Prime 

APB-2-4-3D-ES

Axium™ Prime 

APB-2-4-HX-ES

Axium™ Prime 

APB-3-4-HX-ES

Axium™ Prime 

APB-3-6-HX-ES

Axium™ Prime 

APB-3-8-3D-ES

Axium™ Prime 

APB-3-8-HX-ES

Axium™ Prime 

APB-4-6-HX-SS

Axium™ Prime 

APB-4-8-HX-SS

Axium™ Prime 

CL10MG

0, D-Tach™, 5×45 cm, Violet, GS-21 (NAT)

CL914

Synthetic absorbable suture in Lactomer ™ 

CL915

Synthetic absorbable suture in Lactomer ™ 

CL923

Synthetic absorbable suture in Lactomer ™ 

CL924

Synthetic absorbable suture in Lactomer ™ 

E7507

Valleylab REM Polyhesive Adult Patient Return Electrode

EGIA30CTAVM

Endo GIA

EGIA45AMT

Endo GIA

EGIA45AVM

Endo GIA

EGIA60AMT

Endo GIA

EGIA60AVM

Endo GIA

EGIA60AXT

Endo GIA

EGIAUSHORT

Endo GIA Ultra Universal Stapler

EGIAUSTND

Endo GIA Ultra Universal Stapler

GIA8038L

GIA™ Stapler with DST Series™ Technology

GIA8038S

GIA™ Stapler with DST Series™ Technology

GL123

Synthetic absorbable suture in Lactomer ™ 

GL181

Synthetic absorbable suture in Lactomer ™ 

GL182

Synthetic absorbable suture in Lactomer ™ 

GL885

Synthetic absorbable suture in Lactomer ™ 

GN283

Synthetic absorbable suture in Lactomer ™ 

PP1208DL

Self Gripping Polypropylene Mesh 

PP1509G

Self Gripping Polypropylene Mesh

QC-1.5-2-HELIX

Axium™ Helical Detachable Coil

QC-2-8-HELIX

Axium™ Helical Detachable Coil

QC-3-6-3D

Axium™ 3D Detachable Coil

QC-3-6-HELIX

Axium™ Helical Detachable Coil

QC-4-10-3D

Axium™ 3D Detachable Coil

QC-6-20-3D

Axium™ 3D Detachable Coil

SL691

Synthetic absorbable suture in Lactomer ™ 

SL693

Synthetic absorbable suture in Lactomer ™ 

SL822

Synthetic absorbable suture in Lactomer ™ 

SMPL-01

Mesh Plug and Patch 

TA3048S

TA™ Stapler 

TA30V3L

TA™ Stapler 

TA30V3S

TA™ Stapler 

VLOCL0315

V-LOC™ Absorbable Wound Closure Device 

VLOCL0316

V-LOC™ Absorbable Wound Closure Device 

VLOCL0326

V-LOC™ Absorbable Wound Closure Device 

VLOCL0336

V-LOC™ Absorbable Wound Closure Device 

VLOCL0604

V-LOC™ Absorbable Wound Closure Device 

VLOCL0614

V-LOC™ Absorbable Wound Closure Device 

VLOCL0803

V-LOC™ Absorbable Wound Closure Device 

VLOCM0024

V-LOC™ Absorbable Wound Closure Device 

VP522X

Monofilament Polypropylene Non-Absorbable Sutures SURGALLOY™ 

VP556X

Monofilament Polypropylene Non-Absorbable Sutures SURGALLOY™ 

VP557X

Monofilament Polypropylene Non-Absorbable Sutures SURGALLOY™ 

VP72X

Monofilament Polypropylene Non-Absorbable Sutures SURGALLOY™  

 

Covidien_Auto Suture_Catalog

Covidien_Ventilation_Tubes_Catalog

Covidien_Airway Management Products_Catalog

Covidien_Tracheostomy_Catalog

Covidien_Tracheal Tubes_Catalog

Covidien_Energy-Based Devices_Catalog

Covidien_Dialysis Products_Catalog

Covidien_Urology_Products

Covidien_Neurovascular_Catalog

TY0698 Palindrome Brochure

Covidien_Dialysis Products_Catalog 2

Covidien_(Tyco)_Speciality_Anaesthesia_Tubes

Covidien_Surgical Suction_Catalog

Covidien_Peripheral_Catalog

Covidien_Surgical Instruments_Catalog

Covidien_Surgical Stapling_Catalog

Covidien_Surgical Suction_Catalog

Covidien_Suture_Catalog

Covidien_Patient Monitoring System_Catalog

Covidien_Energy Based Devices_Catalog

30414

173030

CL812

EGIA45AV

EGIARADMT

forcetriad

GIA6038S

EGIA45AVM

lf1737

TA4535S

TA4548S

lf1637

CL923

SL691

vloc

8886948813

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin veya randevu alın