Baxter TR

Baxter herkesin hastalıksız ve fırsatlarla dolu, sağlıklı bir yaşam sürme hakkı olduğu gerçeğini savunur. Bu doğrultuda daha akıllı ve daha kişiselleştirilmiş bakım sağlayan ve dönüşüm getiren yenilikler sunmaya odaklanır. Bakım verimliliğini sağlamayı, bakım sonuçlarını iyileştirmeyi, hastanede, evde ve alternatif ortamlarda bakıma erişimi genişletmeyi amaçlar.

Baxter’ın renal bakımı değiştirme konusundaki bağlılığı, hastaların terapi yolculuğunun aşamalarından geçişi sırasında hastalar açısından çok daha iyi sonuçlar elde edilebilmesi için sağlık profesyonelleriyle çalışarak en yüksek standartları ve bakıma erişimi desteklemeyi hedefler.

Baxter – Tek Kullanımlık Diyaliz

Kronik böbrek hastalığı acil ve büyüyen bir küresel sorun olarak kabul edilmektedir. Eldeki verilere göre dünya üzerinde 4 milyon son dönem böbrek hastalığı olmasının yanı sıra tanı konulmamış milyonlarca kişi olduğu tahmin edilir. Sayısı giderek artan hastalara en iyi sonuçların alınması için uygulanacak yenilikler ve hizmetler her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

Baxter 60 yıldan fazladır periton diyalizi (PD) ve hemodiyaliz (HD) konularında öncü bakım çalışmalarına odaklanmak için nefroloji topluluğuyla iş birliği yapmaktadır. Bu sayede yenilikçi vizyonunu, genişletilmiş hemodiyaliz ve uzaktan hasta yönetimi gibi yeni tedavilerle sürdürmeye devam etmektedir.

Benimsediği hizmet anlayışı çerçevesinde Baxter; bakıma erişimi farklı yollarla genişletmeye, ev ve merkez gibi farklı yerlerde bakım yapılmasını destekleyen aynı zamanda uygulama yönetimi verimliliğini artıran farklı hizmetleri ve teknolojileri sağlayarak yardımcı olmaktadır.

Baxter’ın kaliteli bakıma olan taahhüdü, mevcut bakım modelleri iyi olmasına karşın bu bakım modellerini anlamlı yeniliklerle genişletme fırsatı olduğuna dair inancından kaynaklanır. Ayrıca yenilik, psikolojik ve fiziksel bakım yükünü azaltmayı sağlayacak tedavi lojistiğini basitleştirir.

Baxter’ın global ürün portföyü; klinisyenlerin, hastanede yatarak tedavi gören, yoğun bakım ünitelerinde, ameliyathanede, diyaliz kliniğinde ve evde hastaların tedavi edilmesi aşamasında daha verimli ve etkili olmasında kritik bir görev üstlenir. Ayrıca Baxter hasta sonuçlarını iyileştirmeyi, yaşamı tehdit etmeden önce olası komplikasyonları önlemeyi ve toplam maliyetleri düşürürken bakıma erişimi artırmayı sağlayacak yeni ve etkili yollar bulmaya odaklanır.

Yoğun Bakım İçin PRISMAFLEX Sistemi

Akut böbrek yaralanması olan kritik hastaların iyileşme sürecini destekleme amacıyla tasarlanan PRISMAFLEX Sistemi son derece yenilikçi bir sistem olarak ön plana çıkmaktadır. Esnekliğiyle dikkat çeken sistem, spesifik hasta gereksinimlerine göre uyarlanma özelliğine sahip çok yönlü bir platform sayesinde çeşitli tedavilerde istekleri başarılı bir şekilde karşılamayı başarmaktadır.

En uygun tedavi uygulaması için hasta kimyasını sıvı çıkışıyla dengelemeye sıvı algoritmaları yardımcı olur. Herhangi bir zamanda hastanın 7 ml sıvı doğruluğu içerisinde ne kadar tedavi aldığını izleme imkanı vardır. 

PRISMAFLEX Sistemi her hasta birbirinden farklı olduğundan bireysel hasta bakımına da izin verir. Aralıklı Hemodiyaliz (IHD – Intermittent Hemodialysis) veya Yavaş Düşük Etkinlikli Diyaliz’den (SLED – Slow Low Efficiency Dialysis) farklı olarak PRISMAFLEX kontrol ünitesi 24 saat süreyle Sürekli Renal  Replasman Tedavisi (CRRT) sağlayacak şekilde tasarlanmış olma özelliğiyle dikkat çekmektedir: metabolik kontrol, asit/baz kontrolü, sıvı giderimi, elektrolit dengesi.

PRISMAFLEX Sistemine ait sıvı algoritmaları optimum terapi sağlanması amacıyla hastanın kimyasal durumunun sıvı giderimiyle dengelenmesine katkıda bulunur. PRISMAFLEX Sisteminin EMR bağlantısı, manuel dokümantasyonun azaltılmasına yardımcı olma yoluyla klinisyenin iş akışını kolaylaştırma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda PRISMAFLEX Sistemi doğrudan ya da üçüncü bir taraf aracılığıyla birçok hastane EMR sistemine kolayca entegre olmasının yanı sıra manuel kaydı elimine ederek tedavi verilerinin indirilmesinde de önemli bir rol üstlenir. 

PRISMAFLEX sisteminin vücut ağırlığı 20 Kg’dan fazla olan hastalarla sınırlandırılması gerekir. Bunun yanı sıra PRISMAFLEX Sistemi CVVHDF, CVVHD, CVVH, SCUF gibi sürekli tedavilere ve TPE gibi plazma tedavilerine yöneliktir. PRISMAFLEX Sistemi gelişmiş tedavi doğruluğunun yanı sıra riskin minimize edilmesi amacıyla tasarlanmış olağanüstü ve entegre güvenlik özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.

Prismaflex System M100 – Prismaflex System M150

Baxter ürün yelpazesi çok çeşitli ürünlerden oluşur. Bunların başında M100-M150 (PRISMAFLEX System-Hemofiltre Setleri) gelir. M100-M150 Vücut ağırlığı 30 kg’dan fazla olan hastalarla sınırlandırılmalıdır. AN 69 Diyalizör Membranı ile set konfigürasyonları oluşturulur ve tüm CRRT tedavilerini (SCUF, CVVH, CVVHD ve CVVHDF) gerçekleştirmek için kullanılabilir. PRISMAFLEX Seti, sürekli sıvı yönetimi ve renal replasman tedavileri sağlamada yalnızca PRISMAFLEX Kontrol Ünitesi ile kullanım için endikedir. Sistem, akut böbrek yetmezliği, aşırı sıvı yüklenmesi veya her ikisi birden olan hastalar için tasarlanmıştır. Bu setin aşağıdaki ven-venöz tedavilerde kullanılması amaçlanmıştır: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF. PRISMAFLEX Set aracılığıyla uygulanan tüm tedaviler bir doktor tarafından reçete edilmelidir. Hastanın boyutu, ağırlığı, üremi durumu, kardiyak durumu ve genel fiziksel durumu, her tedaviden önce reçete yazan doktor tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir. PRISMAFLEX M100 ve M150 Setleri, vücut ağırlığı 30 kg’ın üzerinde olan hastalarla sınırlandırılmalıdır. 

ULTRAFILTER U9000

U9000 ultrafiltre, diyaliz sıvısı için gelen suyun arıtılması ve mikrobiyolojik açıdan yüksek kaliteli diyaliz sıvısı elde etmek amacıyla diyaliz sıvısının arıtılması için endikedir. U9000 ultrafiltrenin bir su arıtma sistemi ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır. AK98 V2, V3 ve Artis diyaliz sisteminde: U9000 ultrafiltresi, hangisi önce gerçekleşirse, 3 aylık kullanım veya 150 dezenfeksiyon döngüsünden sonra değiştirilmelidir. AK 96 ve AK 98 V1 diyaliz sisteminde: U9000 ultrafiltresi, hangisi önce gerçekleşirse, 2 aylık kullanım veya 100 dezenfeksiyon döngüsünden sonra değiştirilmelidir. U9000’ün kullanım ömrü boyunca sodyum hipoklorit ile maksimum 12 dezenfeksiyon ve sodyum karbonat ile maksimum 8 dezenfeksiyon imkanı vardır. U9000 ultrafiltre, diyaliz makinesiyle dezenfekte edilir. Aynı zamanda ısı dezenfeksiyonu ile uyumludur.

Çok Satan Ürünlerimiz

Ürün Kodu

Ürün Tanımı

101902

Ultrafilter U 8000 S

102057

Polyflux 14L

102058

Polyflux 17L

103564

Ultra SteriSet Gamma

106697

Prismaflex® System M100

107636

Prismaflex® ST100 Set

109990

Prismaflex® System M150

112062

ULTRAFILTER U9000

114745

Revaclear 300

114746

Revaclear 400

Baxter tek kullanımlık diyaliz AK 96 renal yetmezlik ya da aşırı sıvı yüklenmesi sorunu bulunan hastalarda, doktor reçetesiyle hemodiyaliz tedavisi uygulanmak üzere tek bir hastada kullanım amacıyla tasarlanmış diyaliz makinesi olarak tanımlanabilir. Hasta danışmanlığı ve tedavi tekniklerinin öğretilmesi, doğrudan hekimin denetimi ve takdiri altında bulunmaktadır. AK 96 diyaliz makinesi bir diyaliz merkezi ortamında aynı zamanda hemodiyalizin yetkin ve uzman bir kişi tarafından ve hekim tarafından reçetelendirilen şekilde uygulanması şartıyla ev ortamı gibi bir kendi kendine bakım ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

AK 96 diyaliz makinesinin Kullanıcı Paneli, panelin üst kısmında bir zaman göstergesi, bunun altında bir Akış Diyagramı, işlev düğmeleri, bir tuş takımı (ayar tuşları) ve bir Bilgi Ekranını içermektedir. Bu parçaların amacı, kullanıcıyı makine durumu ve parametre değerleri hakkında bilgilendirmek ve ayrıca kullanıcıya çeşitli prosedürlerde rehberlik etmek olarak ifade edilebilir.

İşlev kontrolünün devam edip etmediğini gösteren zaman göstergesi aynı zamanda devam eden prosedürler için kalan süreyi de göstermektedir. Kullanıcı panelinin temel parçalarından biri akış diyagramıdır. Akış diyagramı hem diyalizatın durumunu hem akış yönünü göstermektedir. Bu işlem aydınlatma yoluyla sıvı yolunun renklerinin değiştirilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Venöz kan hattında kan tespit edildiği durumlarda akış diyagramındaki kan yolu kırmızı renkte yanmaktadır.

İşlev düğmeleri çeşitli işlevlere ve parametrelere erişimi sağlama görevini üstlenir. Bazı işlev düğmeleri yalnızca bir işleve erişimi sağlamaktadır. Bu durum, bir işleve doğrudan erişilmesi gerektiğinde geçerli olmaktadır. Diğer düğmeler, her biri Bilgi Ekranındaki metin yönergeleri ile eşzamanlı olarak ayar tuşları kullanılarak erişilebilen çeşitli işlevlere erişim sağlamaktadır. Bilgi Ekranı Kullanıcı Panelinin alt kısmında yer almaktadır. Bu ekran sürekli olarak devam eden prosedürler, alarmlar ve faaliyetlere yönelik bilgileri göstermektedir. Tuş takımı, Bilgi Ekranının hemen sağında yer almaktadır.

Müdahale Felsefesi

Kullanıcı ile makine arasındaki iletişim temel olarak düğmelenmekte ve Bilgi Ekranı aracılığıyla gerçekleşmektedir. Kullanıcı, opsiyonları seçmekte ve düğmelere basarak makineye talimatları vermektedir. Makine bilgileri Bilgi Ekranında, metin biçiminde veya yanma ya da yanmama durumlarına göre düğmeler aracılığıyla göstermektedir.

Makine, devam eden prosedürlerin durumunu Kullanıcı Panelindeki akış yollarını aydınlatarak göstermektedir. Akış Diyagramında sıvı yolu ve kan yolu olmak üzere iki akış yolu bulunmaktadır. Sıvı yolu, farklı renkteki lambalarla diyalizatın durumunu göstermekte ve makine venöz kan hattında kan tespit ettiğinde kan yolu kırmızı renkte yanmaktadır. 

Akış Diyagramı “akış yolu mantığı”nın genel çerçevesini oluşturduğundan, makineye yapılan müdahalelerde önemli rol oynamaktadır. Bu durum, işlev düğmelerinin Akış Diyagramında ait oldukları konuma göre yerleştirildiği anlamına gelmektedir. Tüm kullanıcı eylemleri “Bu eylem kanla mı yoksa diyalizatla mı ilgili?” sorusunun cevabına göre gerçekleştirildiği takdirde işlev düğmeleri temelde bu kurala uygun şekilde yerleştirildiğinden erişilmesi gereken işlev veya parametre kullanıcı paneli üzerinde kolayca bulunabilmektedir.

Baxter Tek Kullanımlık Diyaliz Kullanım Detayları

Makineyi açmak ve kapatmak için Açma/Kapatma düğmesi 3 saniye basılı tutulur. Makine açıldığında düğme yanar ve Bilgi Ekranı’nda birkaç saniye süreyle bir karşılama ekranı görüntülenir. Bu sırada makinede o anda hangi program sürümünün yüklü olduğuna yönelik bilgileri görüntülemek mümkündür. Makin açık olduğu sürece Açma/Kapatma düğmesi yanmaya devam edecektir. Kan tespit edildiği takdirde tedavi sırasında Açma/Kapatma düğmesi kullanılarak makine kapatılamamaktadır.

Hazırlama (priming) düğmesi, makine işlev kontrolü sırasında açıldığında otomatik olarak yanmaktadır. Bu durum, makinenin kan hattının takılması ve diyalizörün kan bölmesinin hazırlanması için hazır olduğunu göstermektedir. Ayrıca hazırlama düğmesi, kan tespit edilene kadar, hazırlama modunun etkin olduğunu göstermek için yanmaya devam etmektedir. Işığı yanan Hazırlama düğmesine basıldığı durumlarda Bilgi Ekranı’nda hazırlama ana menüsü açılmaktadır.

Durdurma düğmesi tedavi sonunda geri durulama (rinse-back) prosedürünü başlatmak için kullanılmaktadır. Hastanın bağlantısının çıkarılması ve makinenin tedavi sonrası bakımına yönelik durdurma menüleri de burada yer almaktadır.

Durulama (Rinse)/Dezenfeksiyon düğmesi, durulama (rinse) ve dezenfeksiyon programlarının etkinleştirilmesi için kullanılmaktadır. Venöz basınç menüsünü açmak için Venöz Basınç düğmesine basmak gerekir. Bu menüde, venöz basınç değerleri, geçerli değer ve geçerli alarm sınırı ayarlarına yönelik bir çubuk grafik ile birlikte görüntülenmektedir.

Zaman düğmesine basıldığında, zaman menüsü görüntülenmektedir. Arteriyel basınç menüsüne gitmek için Arteriyel Basınç düğmesine basılmalıdır. Bu menüde, arteriyel basınç değerleri, geçerli değer ve geçerli alarm sınırı ayarlarına yönelik bir çubuk grafik ile birlikte görüntülenmektedir. Arteriyel Basınç düğmesine basıldığında (alarm verilmediği bir durumda), üst yön imleçleri alt ve üst arteriyel basınç alarmı sınırları üzerine yerleştirilmektedir.

Kan Yolu ana menüsüne ulaşmak için Kan Yolu düğmesine basmak gerekir. Bu menüde, KAN AKIŞI okunabilir/ayarlanabilir/düzenlenebilir. HEPARÌN pompasının ayarları ve etkinleştirmesi yapılabilmektedir. Ayrıca TEK ÌĞNE işlevinin ayarları ve etkinleştirmesinin yapılması da mümkündür. Kan Yolu ana menüsünden alt menüye ulaşmak için Tuş takımını kullanarak HEPARÌN öğesini seçilmelidir.

Baxter_Hemofilter Sets_Catalog

Baxter_Prismaflex_Catalog

Baxter_Vascular Access_Catalog

Baxter_Prismaflex_Catalog 2

Baxter_Hemofilter Sets_Catalog 2

Baxter_Dialysis Fluid_Catalog

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin veya randevu alın